dr inż. Maria Soroko

DOKTOR HABILITOWANY NAUK ROLNICZYCH, SPECJALNOŚĆ UŻYTKOWANIE I DOBROSTAN KONI

Doktor habilitowany nauk rolniczych, specjalność użytkowanie i dobrostan koni, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Master of Science (MSc) in Equine Science na wydziale Biological, Environmental and Rural Sciences, kierunek Equine Science, Uniwersytet Aberystwyth. Inżynier w zakresie hodowli zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Equine Body Worker – specjalistka z masażu sportowego i mięśniowo – powięziowego oraz techniki termograficznej w treningu koni, organizator i trener warsztatów i kursów masażu koni, fizjoterapii oraz zastosowania termografii u koni www.eqma.pl. Członek Europejskiego Stowarzyszenia Termografii. Instruktor jeździectwa w British Horse Society.

Moje wydarzenia