dr Marta Basiaga

ZOOTECHNIK, PARAZYTOLOG

Zootechnik, parazytolog, pracownik Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, członek Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego. Autorka artykułów z zakresu parazytologii, głównie dotyczących czynników osobniczych i środowiskowych wpływających na poziom zarażenia koni pasożytami.

Moje wydarzenia