mgr Natalia Pisarek

PSYCHOLOG, TERAPEUTA

Jestem specjalistką z obszaru psychologii. Obecnie uczestniczę w czteroletnim intensywnym szkoleniu w akredytowanym Centrum Terapii Poznawczej i Schematu Interego. Dodatkowo, zdobyłam cenne umiejętności w obszarze Dialogu Motywującego, techniki stosowanej m.in. w pracy z osobami uzależnionymi. W mojej pracy kieruję się standardami etycznymi, zawartymi w kodeksie etyki Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Nieustannie dążę do doskonalenia swoich umiejętności i rozwoju zawodowego, a moją pracę regularnie poddaję superwizji, aby zapewnić najwyższą jakość oferowanych przeze mnie usług.

Moje wydarzenia