dr inż. Romana Augustyn

SPECJALISTA DS. ŻYWIENIA KONI

Specjalista ds. żywienia koni zajmująca się wpływem poszczególnych składników końskiej diety na ich zdrowie, kondycję i wyniki sportowe, a także badaniami nad wykorzystaniem metod wizyjnych w ocenie poprawności ruchu koni.

Moje wydarzenia